Yoda Candle Stand

ヨーダのロウソク立て

ジェダイの帰還公開(1983年)頃の発売 日本製

yoda vase1
yoda vase2


© 瀬能 英俊 2017